Închiriere

34.000 €
24 m² 1 camera 1 baie
66.500 €
47 m² 3 camere 1 baie
56.000 €
42 m² 2 camere 1 baie
36.500 €
24 m² 1 camera 1 baie
63 €
75 m² 3 camere 1 baie
67.900 €
52 m² 2 camere 1 baie
65.000 €
53 m² 2 camere 1 baie
35.000 €
20 m² 1 camera 1 baie
68.000 €
47 m² 2 camere 1 baie
69.000 €
38 m² 2 camere 1 baie
68.000 €
56 m² 2 camere 1 baie
106.000 €
73 m² 3 camere 2 bai
92.999 €
65 m² 2 camere 2 bai
99.000 €
48 m² 2 camere 1 baie
96.000 €
65 m² 2 camere 1 baie
92.000 €
40 m² 2 camere 1 baie
85.000 €
50 m² 2 camere 1 baie
75.000 €
65 m²
83.000 €
47 m² 2 camere 1 baie
145.000 €
80 m² 3 camere 2 bai
135.500 €
54 m² 1 camera 1 baie
135.000 €
64 m² 2 camere 1 baie
125.000 €
65 m² 3 camere 1 baie
120.000 €
64 m² 2 camere 1 baie
77.500 €
65 m² 3 camere 1 baie
118.000 €
51 m² 2 camere 1 baie
108.000 €
90 m² 3 camere 2 bai
58.000 €
41 m² 1 camera 1 baie
100.000 €
75 m² 1 baie
40.000 €
34 m²
65.000 €
52 m² 3 camere 1 baie
53.000 €
60 m²
32.000 €
23 m² 1 camera 1 baie
36.900 €
24 m² 1 camera 1 baie
39.000 €
38 m² 2 camere 1 baie
34.900 €
26 m²
75.000 €
61 m² 2 camere 1 baie
85.000 €
68 m²
85.000 €
45 m²
42.000 €
33 m²
36.500 €
41 m² 1 camera 1 baie
65.000 €
51 m² 3 camere 1 baie
35.000 €
24 m² 1 camera 1 baie
30.000 €
24 m² 1 camera 1 baie
66.500 €
56 m² 2 camere 1 baie
81.500 €
66 m² 2 camere 1 baie
63.000 €
40 m² 2 camere 1 baie
50.000 €
42 m² 2 camere 1 baie
61.800 €
54 m²
44.900 €
33 m² 1 camera 1 baie
62.000 €
52 m²
65.000 €
48 m² 2 camere 1 baie
57.000 €
56 m²
89.000 €
46 m²
55.000 €
40 m²
54.000 €
40 m²
57.500 €
50 m²
52.000 €
51 m²
62.000 €
54 m²
85.000 €
63 m²
85.000 €
50 m² 2 camere 1 baie
58.500 €
50 m²
65.000 €
54 m² 2 camere 1 baie
46.000 €
57 m² 2 camere 1 baie
130.000 €
90 m² 3 camere 2 bai
63.000 €
47 m² 2 camere 1 baie
81.000 €
46 m² 2 camere 1 baie
99.900 €
100 m² 2 camere 1 baie
73.000 €
72 m² 3 camere 1 baie
63.000 €
47 m² 2 camere 1 baie
106.500 €
68 m² 3 camere 2 bai
66.500 €
52 m² 2 camere 1 baie
67.000 €
49 m² 3 camere 1 baie
30.000 €
24 m² 1 camera 1 baie
48.000 €
52 m² 2 camere 1 baie
108.000 €
44 m² 2 camere 1 baie
60.000 €
35 m² 2 camere 1 baie
67.000 €
52 m² 3 camere 1 baie
46.000 €
37 m² 2 camere 1 baie
72.000 €
62 m² 2 camere 1 baie
75.000 €
50 m² 2 camere 1 baie
350 €
36 m² 1 camera 1 baie
70 m² 3 camere
135.000 €
50 m² 2 camere 1 baie
97.000 €
55 m²
90.000 €
56 m² 1 baie
76.000 €
46 m²
135.000 €
78 m² 1 baie
280 €
38 m² 1 camera 1 baie
260 €
32 m² 1 camera 1 baie
61.000 €
52 m² 2 camere 1 baie
80.000 €
60 m² 2 camere 1 baie
48.000 €
56 m²
65.000 €
47 m² 2 camere 1 baie
59.500 €
44 m² 1 camera 1 baie
50.000 €
32 m² 1 camera 1 baie
90.000 €
73 m² 3 camere 1 baie
310.000 €
410 m² 7 camere 3 bai
67.000 €
54 m² 2 camere 1 baie
85.000 €
43 m²
180.000 €
133 m² 2 bai
78.000 €
44 m² 1 baie
33.500 €
31 m² 1 baie
166.000 €
82 m² 2 bai
165.000 €
72 m² 1 baie
62.000 €
38 m² 1 baie
72.000 €
48 m² 1 baie
98.000 €
60 m² 2 camere 1 baie
69.700 €
37 m² 1 baie
61.000 €
53 m² 2 camere 1 baie
65.000 €
64 m² 3 camere 1 baie
83.000 €
69 m² 3 camere 1 baie
84.500 €
62 m² 3 camere 1 baie
80.000 €
80 m² 3 camere 1 baie
75.000 €
68 m² 1 baie
37.000 €
31 m² 2 camere 1 baie
74.999 €
64 m² 2 camere 1 baie
92.000 €
55 m²
68.000 €
41 m²
115.000 €
142 m² 4 camere 2 bai
114.998 €
142 m² 4 camere 2 bai
85.000 €
65 m² 3 camere 2 bai
69.000 €
49 m²
54.500 €
42 m² 2 camere 1 baie
80.000 €
60 m² 2 camere 1 baie
120.000 €
86 m² 1 baie
96.000 €
65 m² 2 camere 1 baie
50.000 €
40 m² 2 camere 1 baie
70.000 €
55 m² 1 baie
85.000 €
68 m²
64.000 €
45 m² 2 camere 1 baie
72.800 €
54 m² 3 camere 1 baie
77.000 €
54 m² 3 camere 1 baie
48.000 €
40 m²
55.000 €
38 m²
64.000 €
42 m² 2 camere 1 baie
85.000 €
76 m² 3 camere 1 baie
95.000 €
71 m² 3 camere 1 baie
115.000 €
90 m² 4 camere 2 bai
81.000 €
46 m² 1 camera 1 baie
55.000 €
57 m²
45.000 €
23 m² 1 camera 1 baie
79.000 €
55 m² 2 camere 1 baie
76.000 €
50 m² 1 baie
78.900 €
58 m² 2 camere
320 €
60 m² 1 baie
65.000 €
42 m² 2 camere 1 baie
32.000 €
24 m² 1 camera 1 baie
85.000 €
65 m² 3 camere 1 baie
95.000 €
56 m² 2 camere 1 baie
73.000 €
53 m² 2 camere 1 baie
55.000 €
46 m² 2 camere 1 baie
70.000 €
50 m² 3 camere 1 baie
55.000 €
40 m² 2 camere 1 baie
65.000 €
47 m² 1 baie
76.000 €
50 m² 2 camere 1 baie
60.000 €
56 m² 1 baie
57.800 €
34 m² 1 baie
42.500 €
30 m² 1 camera 1 baie
44.900 €
42 m² 2 camere 1 baie
75.000 €
41 m² 1 baie
66.500 €
52 m² 1 baie
62.000 €
45 m² 2 camere 1 baie
47.000 €
35 m² 1 camera 1 baie
48.000 €
60 m² 2 camere 1 baie
35.000 €
33 m² 1 camera 1 baie
200 €
24 m² 1 camera 1 baie
98.000 €
72 m² 2 camere
93.000 €
93 m² 3 camere 1 baie
67.000 €
47 m² 2 camere 1 baie
75.000 €
61 m² 3 camere 1 baie
58.000 €
50 m² 1 baie
110.000 €
75 m² 3 camere 1 baie
60.000 €
40 m² 2 camere 1 baie
65.000 €
50 m² 2 camere 1 baie
58.000 €
48 m² 3 camere 2 bai
52.500 €
43 m² 2 camere 1 baie
52.500 €
42 m² 2 camere 1 baie
112.500 €
70 m² 2 bai
80.000 €
65 m² 1 baie
82.000 €
67 m² 1 baie
150.000 €
82 m² 3 camere 2 bai
149.900 €
70 m² 3 camere 2 bai
75.000 €
56 m² 1 baie
78.000 €
58 m² 3 camere 1 baie
67.000 €
53 m² 3 camere 1 baie
65.500 €
45 m² 2 camere 1 baie
82.000 €
65 m² 3 camere 1 baie
54.500 €
40 m² 1 baie
65.000 €
46 m² 2 camere 1 baie
83.000 €
80 m² 3 camere 1 baie
90.000 €
93 m² 4 camere 2 bai
120.000 €
65 m² 3 camere 1 baie
99.000 €
75 m² 3 camere 2 bai
62.000 €
60 m² 2 camere 1 baie
94.000 €
60 m² 1 baie
86.500 €
65 m² 2 camere 1 baie
85.000 €
71 m² 2 bai
65.000 €
60 m²
71.000 €
57 m² 2 camere 1 baie
90.000 €
50 m² 2 camere 1 baie
58.000 €
48 m² 1 baie
59.000 €
52 m² 1 baie
75.000 €
55 m² 1 baie
50.000 €
40 m² 1 baie
108.000 €
72 m² 3 camere 1 baie
130.000 €
72 m² 3 camere 1 baie
45.999 €
40 m² 2 camere 1 baie
59.000 €
50 m² 2 camere 1 baie
105.000 €
56 m² 2 camere 1 baie
60.000 €
35 m² 1 baie
55.000 €
50 m² 1 baie
55.500 €
53 m² 3 camere 1 baie
110.000 €
70 m² 3 camere 2 bai
60.000 €
56 m² 2 camere 1 baie
235.000 €
101 m² 3 camere 2 bai
71.000 €
55 m² 2 camere 1 baie
81.000 €
60 m² 3 camere 1 baie
118.000 €
68 m² 3 camere 1 baie
120.000 €
80 m² 4 camere 2 bai
115.000 €
87 m² 4 camere 2 bai
55.000 €
54 m² 1 baie
77.000 €
54 m² 1 baie
55.000 €
53 m² 1 camera 1 baie
90.000 €
80 m² 1 baie
135.000 €
70 m² 3 camere 2 bai
80.000 €
67 m² 3 camere 1 baie
100.000 €
52 m² 2 camere 1 baie
75.000 €
59 m² 3 camere 1 baie
67.000 €
43 m² 2 camere 1 baie
89.000 €
75 m² 3 camere 1 baie
65.000 €
43 m² 2 camere 1 baie
50.000 €
37 m² 3 camere 1 baie
70.000 €
50 m² 1 camera 1 baie
45.000 €
40 m² 2 camere 1 baie
99.998 €
89 m² 3 camere 1 baie
125.000 €
102 m² 3 camere 2 bai
69.000 €
34 m² 1 camera 1 baie
62.000 €
56 m² 2 camere 1 baie
140.000 €
78 m² 2 bai
66.000 €
43 m² 1 camera 1 baie
85.000 €
75 m² 2 camere 1 baie
150.000 €
100 m² 3 camere 2 bai
55.000 €
30 m² 1 camera 1 baie
69.900 €
54 m² 2 camere 1 baie
75.000 €
59 m² 2 camere 1 baie
58.000 €
46 m² 2 camere 1 baie
70.000 €
29 m² 1 camera 1 baie
135.000 €
56 m² 2 camere 1 baie
117.000 €
87 m² 4 camere 2 bai
165.000 €
143 m² 5 camere 2 bai
210.000 €
104 m² 4 camere 2 bai
119.000 €
100 m² 3 camere 1 baie
88.000 €
64 m² 3 camere 1 baie
175.000 €
115 m² 3 camere 2 bai
79.500 €
68 m² 3 camere 1 baie
78.000 €
49 m² 2 camere 1 baie
93.000 €
87 m² 3 camere 2 bai
95.000 €
69 m² 3 camere 1 baie
88 €
75 m² 4 camere 1 baie
65.000 €
39 m² 2 camere 1 baie
85.000 €
73 m² 3 camere 1 baie
140.000 €
90 m² 4 camere 1 baie
123.900 €
73 m² 3 camere 1 baie
79.000 €
60 m² 3 camere
98.000 €
73 m² 3 camere 2 bai
55.000 €
37 m² 2 camere 1 baie
88.900 €
73 m² 4 camere
110.000 €
70 m² 4 camere
73.000 €
63 m² 2 camere 1 baie
69.900 €
50 m² 2 camere 1 baie
70.000 €
50 m² 2 camere 1 baie
108.000 €
90 m² 4 camere 2.5 bai
97.500 €
65 m² 3 camere 1 baie
30.000 €
31 m² 1 camera 1 baie
66.900 €
125 m² 3 camere 1 baie
110.000 €
111 m² 5 camere 2 bai
119.000 €
55 m² 3 camere 1 baie
130.000 €
65 m² 2 camere 1 baie
60.000 €
55 m² 2 camere 1 baie
180.000 €
104 m² 3 camere 1 baie
99.900 €
80 m² 3 camere 1 baie
100.000 €
86 m² 3 camere 1 baie
71.000 €
55 m² 2 camere 1 baie
128.000 €
100 m² 4 camere 2 bai
55.000 €
47 m² 2 camere 1 baie
92.000 €
55 m² 2 camere 1 baie
64.500 €
40 m² 1 camera 1 baie
91.900 €
54 m² 2 camere 1 baie
50.002 €
50 m² 2 camere 1 baie
127.000 €
98 m² 3 camere 1 baie
156.000 €
100 m² 4 camere 2 bai
74.000 €
77 m² 4 camere 1 baie
75.000 €
75 m² 3 camere 1 baie
105.000 €
125 m² 4 camere 2 bai
130.000 €
88 m² 3 camere 1 baie
110.500 €
52 m² 2 camere 1 baie
48.000 €
38 m² 2 camere 1 baie
65.000 €
58 m² 1 baie
54.000 €
50 m² 2 camere 1 baie
69.000 €
56 m² 3 camere 1 baie
54.500 €
39 m² 1 camera 1 baie
95.000 €
57 m² 2 camere 1 baie
57.000 €
50 m² 2 camere 1 baie
62.500 €
55 m² 2 camere 1 baie
112.002 €
64 m² 2 camere 1 baie
79.000 €
56 m² 2 camere 1 baie
60.000 €
58 m² 2 camere 1 baie
47.000 €
47 m² 2 camere 1 baie
145.000 €
102 m² 3 camere 1 baie
61.000 €
49 m² 2 camere 1 baie
450 €
60 m² 2 camere 1 baie
56.500 €
40 m² 1 camera 1 baie
650 €
70 m² 2 camere 1 baie
280 €
65 m² 3 camere 1 baie
200 €
40 m² 1 camera 1 baie
95.500 €
100 m² 4 camere 2 bai

Caută proprietăți

1 camera, Copou 350 €

1 camera, Copou

350 €

Agentia DHD-Imobiliare va propune spre inchiriere un apartament cu o camera, mobilat si utilat complet, situat intr-o zona exclusiva din Copou, foarte aproape de Universitatea Al.I. Cuza. Dispune de termostat, aragaz, hota, frigider, masina de spalat, tv, canapea extensibila.   […]

36 m² 1 camera 1 baie

Agentia DHD-Imobiliare va propune spre inchiriere un apartament cu 1 camera, mobilat si utilat complet, situat in zona Tatarasi. Dispune de centrala proprie, termostat, aragaz, frigider, masina de spalat, canapea extensibila.   Pentru mai multe detalii nu ezitati sa ma […]

38 m² 1 camera 1 baie

Agentia DHD-Imobiliare va propune spre inchiriere un apartament cu 1 camera, mobilat si utilat complet, situat in zona Podu Ros, aproape de statiile de transport in comun, Palas. Dispune de aragaz, frigider, masina de spalat, canapea extensibila etc.   Pentru […]

32 m² 1 camera 1 baie

Agentia DHD Imobiliare va propune spre inchiriere un apartament cu 2 camere, tip open space, in zona Tatarasi. Imobilul se afla intr-un bloc nou, foarte aproape de statie, supermarke-uri (Kaufland, Carrefour, magazine non-stop), parcuri, gradinite etc.    Apartamentul este complet […]

60 m² 1 baie

Agentia DHD Imobiliare va propune spre închiriere o garsoniera in zona Tudor Vladimirescu. Aceasta este pozitionata in imediata apropiere a statiilor de transport public in comun, ce fac legatura catre toate punctele de interes ale orasului.Pozitionata la parterul unui bloc […]

24 m² 1 camera 1 baie

Indiferent de nevoile dumneavoastra, oferta vasta a agentiei DHD-imobiliare va sare in ajutor. Va propunem spre inchiriere un apartament cu 2 camere decomandate, spatios, situat in spatele Palatului de Justitie din zona Tg. Cucu. Pozitia e ideala! Apartamentul dispune de […]

60 m² 2 camere 1 baie

Agentia DHD Imobiliare va propune spre inchiere un apartament cu 3 camere decomandat, complet mobilat si utilat. Apartamentul se afla in Pacurari la bulevard, ideal pentru studenti (se accepta pana la 6 persoane). -POZE REALE LA NUMAI 280euro/luna+garantie Pentru mai […]

65 m² 3 camere 1 baie

Agentia DHD Imobiliare va propune spre inchiriere un apartament cu 1 camera Nemobilat, situat in zona Nicolina, cu o suprafata generoasa de 40 mp. Pret:200euro Negociabil Pentru mai multe detalii si disponibilitatea ofertei va rugam sa contactati agentul nostru la […]

40 m² 1 camera 1 baie